Reference


Povodí Labe, státní podnik
Povodí Moravy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Pivovar Radegast, a.s.
Královský pivovar Krušovice, a.s.
Sladovna Hodonice, a.s.
Sladovna Nymburk, a.s.
Aliachem, a.s. - o.z. Synthesia
Aliachem, a.s. - o.z. Technoplast
AVX - Lanškroun
ČEZ, a.s. - jaderná elektrárna Dukovany
ČEZ, a.s. - elektrárna Tisová
Česká zbrojovka, a.s.
Danisco Foods
Lučební závody Draslovka, a.s.
Enaspol, a.s.
Interpharma Praha, a.s.
JIP - papírny Větřní, a.s.
Lučební závody, a.s
Sokolovská uhelná, a.s.
Teplárny Brno, a.s.
Tonaso, a.s.
Transgas, a.s.
Okresní hygienická stanice, Ústí nad Orlicí
Okresní hygienická stanice, Sokolov
1.JVS, a.s.
Aqua Příbram, s.r.o.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ekozis, spol. s r.o.
CheVaK Cheb, a.s.
K&H Kinetic, a.s.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Středomoravská vodárenská, a.s.
VHOS, a.s.
Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Boskovice
Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Třebíč
Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Žďár nad Sázavou
Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Brno venkov
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. - Jičín
Vodohospodářská společnost Sokolov, a.s.
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Jan Stádal - JAST
Aquaconsult spol. s r. o.
Aqua-contact Praha, v.o.s.
Aquatest - SG, a.s.
Ekozis spol. s r. o.
Enviro - ekoanalytika, s.r.o.
Laboratoř MORAVA, s. r. o.
Labtech, spol. s r.o.
Megalab, s.r.o.
PEAL - Ing. Ivan Černý
Prolab Prostějov, v. o. s.
EKO-AGRO
Sekolab, s. r. o.
ÚNS - laboratorní služby, s.r.o.
Vodohospodářské a inženýrské služby, a.s.
Vodohospodářský servis, s.r.o.
Vodohospodářský podnik, s.r.o.